Individ


Individ

Trädet fälls, delas, kapas och klyvs till plank för torkning. Plankan delas, kapas och klyvs till mindre ämnen, blandas huller om buller för att bilda ett anonymt material med små variationer.

Med konceptet Individ kapar vi den vanliga proceduren , där designen styr över materialet. och behåller mer av plankans och trädets individuella uttryck. Vi vill istället ge trädets organiska former och strukturer fullt spelrum. Varje planka behåller sina skavanker och detaljer, och med raka snitt och ”vikningar” skapas möbler där plankans ursprungliga uttryck konstateras med precision. Varje bord, pall, hylla eller stol i serien Individ blir således unik.

Individ är inte bara ett koncept för unik design utan också ett steg mot hållbarhet. Vi använder lokalt material från sjuka askar, almar och stormfällda träd. Varje möbel i serien Individ får därmed en koppling till sitt ursprung och bär med sig historien från skogen till ditt hem. Genom detta arbetssätt kan material som annars skulle ha blivit flis ett nytt liv i en möbel. Ur ett hållbarhetsperspektiv är detta optimalt.

Individ är mer än bara möbler – det är en interaktion mellan snickarens kreativitet och reflektion i samråd med designern och kunden. Genom att reducera designen till få konstruktionsprinciper och låta materialets uttryck ta plats, öppnar vi upp för en konstnärlig process där varje möbel blir ett resultat av samtal och samverkan.

Serien Individ är tekniskt utmanande, där större trästycken kräver noggranna val av virke och dimensioner för att tämja dess rörelser. Med egentillverkade vinklar av plywood får objekten styrka och enhetlighet. Det som verkar enkelt är ofta det tekniskt utmanande, och i fallet med Individ blir utförandet en konstform där guldkornen från träet får blomma ut i sin fulla prakt.

Individ-serien är inte bara möbler; det är en resa från trädets skog till ditt hem, där varje möbel bär på sitt unika avtryck och berättar en historia om hållbarhet, samarbete och skönhet.

Att bläddra i en brädhög blir mycket intressantare om guldkornen tillåts blomma ut i sin fulla prakt.

Material - Ask, Alm, Ek eller Furu. Naturlig olja. Finish - Ofärgad eller pigmenterad naturlig olja